Komesar 3. MRL istok takmičenja, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.