Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 6 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.