S obzirom na novonastalu situaciju usled pandemije COVID 19, i nemogućnosti organizovanja 3. MRL i 2. ŽRL, klubovi koji žele da u sezoni 2020/2021 učestvuju u 2. MRL i 1. ŽRL, Međuregionalnim MK ligama u kategorijama kadeta i juniora, u obavezi su da popune i dostave Kancelariji prijave, za 3. MRL i 2. ŽRL jer se time smatra da su ispunili uslov za učešće u pomenutim takmičenjima. Poslednji termin za dostavljanje prijave je 20. jun 2020. godine. Odluka Takmičarske komisije u vezi sa ovim se nalazi na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/2032/01_Odluke%20KT%20KSS%2009062020.pdf .