Komesar 3. MRL istok takmičenja u sezoni 2019/2020 je dostavio Zapisnik sa sastanka klubova koji je održan pred početak takmičenja. Zapisnik se nalazi u prilogu.