Komesar 3. MRL Istok dostavio je Zapisnik sa sastanka klubova koji je održan 04.05.2018. godine kao i raspored tekmičenja. Zapisnik i raspored se nalaze u prilogu.