Sastanak klubova 3.MRL - LETNjE LIGE 2018 održaće se u PETAK 4. maja 2018. godine u prostorijama Regionalnog košarkaškog saveza, ul. Obrenovićeva 10/3 u Nišu od 16,30 časova. Na sastanak se pozivaju klubovi koji su se, u predviđenom roku, prijavili za učešće u 3.MRL - Letnjoj ligi 2018.

DNEVNI RED:

1. Sistem i Propozicije takmičenja
2. Usvajanje Kalendara takmičenja
3. Izvlačenje takmičarskih brojeva
4. Razno (licenciranje, takse, pravo nastupa, članarina i dr).