U prilogu se nalaze licence ekipa 1. ženske regionalne lige, grupa jug 2.