U prilogu se nalazi izmenjena licenca ekipa 1 ŽRL Jug 2 posle VPRa.