U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 ŽRL Jug 2 posle VPRa.