U prilogu objavljujemo pismo FIBA koje je poslato svim nacionalnim federacijama a odnosi se na pandemiju COVID 19. Pored originalnog pisma, u prilogu se nalazi i prevod istog.