U prilogu se nalazi jedini važeći daljinar za naplatu putnih troškova službenih lica 2 ŽLS Jug B.