U prilogu se nalazi Zapisnik sa sastanka klubova 2 ŽLS jug B koji je održan 20. septembra kao i Berger sa parovima i terminima odigravanja.