Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.