Komesar 1. ŽRL Jug 2, je dostavio Zapisnik sa sastanka klubove pre početka sezone. Zapisnik objavljujemo u prilogu.