U prilogu se nalazi daljinar 1. ŽRL Jug 2 koji je jedini važeći u takmičarskoj sezoni 2019/2020.