Komesar 1 ŽRL Jug 2 je dostavio zapisnik sa sastanka klubova ženskih klubova pred sezonu. Zapisnik se nalazi u prilogu.