RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka 2 ŽLS Jug B koji je održan 24.09.2016. godine, parove po Bergeru i obrazac za formiranje takmičenja. Dokumenta su u prilogu.