Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 27. Saopštenje se nalazi u prilogu.