Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 26. Saopštenje se nalazi u prilogu.