Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 21. Saopštenje se nalazi u prilogu.