Saopštenje broj 4, prvog stepena muškog kup takmičenja, nalazi se u prilogu.