Komesar drugog stepena KUPa Srbije, objavljuje saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.