Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.