Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.