Komesar Drugog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.