Komesar Drugog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.