Komesar Drugog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.