Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.