Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.