Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.