Komesar 1. MRL Istok objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.