Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 1 u kome se pored svih potrebnih informacija vezanih za samo takmičenje, nalazi u uputstvo za licenciranje ekipa. Saopštenje se nalazi u prilogu.