Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.