Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.