Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 4 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. U prilogu.