Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene licenci u takmičenju 1 MRL Istok posle VPR a koje važe od 13. kola. Licence su u prilogu.