U prilogu se nalaze izmenjene licence nakon dostavljanja Odluke o VPR od strane Takmičarske komisije KSSa.