U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 MRL Istok posle VPRa.