Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Zapisnik sa sastanka klubova 1 MRL Istok održanog 20. septembra 2017. godine. Zapisnik se nalazi u prilogu.