Saopštenje broj 1, Prvog stepena KUP takmičenja u muškoj konkurenciji, nalazi se u prilogu.