U prilogu se nalazi evidencija datih izrečenih kazne i uplate. Molimo klubove da svoje obaveze izvršavaju u predviđenom roku.