Zapisnik sa sastanka klubova 1. MRL Istok, kao i termini parovi, nalaze se u prilogu.