Sastanak klubova Prve Muške Regionalne Lige Istok će se održati u Nišu, u ČETVRTAK 16.09.2021. godine u 18:00 časova, u prostorijama Mašinskog fakulteta, ul Aleksandra Medvedeva 14 (svečana sala na 4.spratu). Potreban materijal za sastanak, kao i poziv za sastanak, se nalaze u prilogu.