Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.