U prilogu objavljujemo daljinar seniorskih liga RKS IS koji je jedini važeći za sezonu 2019/2020.