RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka 1 MRL Istok koji je održan 24.09.2016. godine, parove po Bergeru i obrazac za formiranje takmičenja. Dokumenta su u prilogu.