Daljinar za lige 1. MRL Istok i 1. ŽRL Jug 2, se nalazi u prilogu.