U prilogu se nalaze adresar klubova 3. MRL Istok, adresar sudija i delagata.