Komesar takmičenja mlađih kategorija regiona istočna Srbija, objavljuje adresare službenih lica u sezoni 2019/2020. Adresari se nalaze u prilogu.