Komesar 1 MRL Istok je dostavio adresare klubova, delegata i sudija u sezoni 2019/2020. Adresare objavljujemo u prilogu.